Internetový slovník pojmů

Vektorová grafika

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů ukládání obrazových informací v počítačové grafice.

  • V rastrové grafice se obrázek skládá z jednotlivých pixelů.
  • Vektorová grafika zapisuje obrázek pomocí definovaných útvarů, jako například body, přímky, křivky a mnohoúhelníky.

Největší výhodou vektorové grafiky je libovolné měnění rozměrů obrázku bez toho, aniž by byla narušena kvalita obrázku. Ovšem nevýhodou je složitější pořízení obrázového záznamu, než v rastrové grafice. 

Zpět na výpis slovníku